Văn phòng cho thuê tại hồ chí minh

 • Diện tích : 50, 100, 150, 200 m2
 • Hướng : Hướng Đông
 • Diện tích : 20, 40, 70, 150 m2
 • Hướng : Hướng Tây
 • Diện tích : 20, 40, 50, 70, 150, 300 m2
 • Hướng : Hướng Tây
 • Diện tích : 30, 60, 100 m2
 • Hướng : Hướng Bắc
 • Diện tích : 40, 70, 100 m2
 • Hướng : Hướng Nam
 • Diện tích : 50, 70, 120, 200, 500 m2
 • Hướng : Hướng Đông nam
 • Diện tích : 70, 150, 90, 25, 45 m2
 • Hướng : Hướng Đông
 • Diện tích : 20, 30, 50, 70, 150, 300, 90 m2
 • Hướng : Hướng Bắc
 • Diện tích : 50, 90, 25 m2
 • Hướng : Hướng Bắc
 • Diện tích : 20, 30, 50, 70, 120, 90 m2
 • Hướng : Hướng Đông nam